29 Август

„Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци.” Колосяни 3:23

Господ освобождава своите хора от ограничения; свободни са от заплахи; свободни са от принуди; до степен, че да представят телата си като живи жертви ден след ден, Сега, както и преди, който охладнява, може да прекрати жертвата си, но ще намери себе си губещ. Ние искаме да държим твърдо наум, че докато Бог осъжда греха и докато неговите хора нямат свобода в това отношение, но имат задължение да отстояват греха до степен, според техните най-добри възможности, е различно като обект от жертването. Господ призовава към жертване по свободна воля и което не е отдадено със сърдечна добра воля, с истинско желание, със стремеж, не би могло да се приеме- но наградата, обещана на тези, които имитират духа на Господаря и неговото отдаване, ще бъде също загубена от тези, които не жертват по правилния начин. Z'02-149 R3009:2 (Hymn 299)