28 Август

„Помогни нам, Господи Боже наш, защото на Тебе уповаваме.“- 2 Летописи 14:11

Нека света води своята битка: Господ ще я ръководи и резултатите ще бъдат победоносни. Нека ние, които принадлежим към новата раса, към новото царство, което не е от този свят, които не използваме плътски оръжия, но оръжието на Духа- нека ние водим добрата битка на вярата, да се облегнем на победните неща, поставени пред нас и не само да отстояваме себе си, но да помагаме и на тези, родени от същия Дух и членове на същата небесна армия да отстояват, завършени в Него, който е Глава и тяло, Капитанът на нашето спасение. Постепенно любящата грижа на Бог към всички негови създания ще бъде изявена в победното царство на неговия мил Син, който ще благослови и ще управлява, ще инструктира и възвисява цялото човечество. „Стенещото творение“ ще бъде освободено от оковите на покварата и ще има славната свобода на синове на Бога- толкова на брой, колкото ще приемат благословиите. Тогава всички ще видят, че Бог толкова възлюби света, че отреди за своя Син да умре за нас и така да отвори пътя към благословенията на царството. Z'04-205 R3393:5 (Hymn 164)