27 Август

"Иди си у дома при своите, и кажи им какви неща ти стори Господ “ Марко 5:19

О ,така ние трябва да бъдем усърдни верни слуги на Божиите милости и верни представители на нашия велик Спасител- не само свидетели в устни, но и във всички области на живота да доказваме, че ние сега сме здравомислещи, че имаме сега духа на здравия разум, че обичаме нещата ,които са правилни и истинни, доблестни и добри, че мразим опозицията и че живеем против нейните правила, които са грешни и в противоречие с ума на Господа и пътищата на праведноста! Z'06-143 R3773:5 (Hymn 118)