26 Август

„За да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.“- Ефесяни 2:7

Всичкото това изобилие на милост и слава е възможно наследство за даже и най-слабия светия, който вярва обаче не в своите собствени възможности, за да осигури призоваването и изибирането си, а смирено поглежда към Бог ежедневно за сила, за да издържи като добър войник. Ако някой се опита да прави това чрез собствената си сила, то той със сигурност ще се провали, защото огнените изпитания, които идват за всеки, са доказали, че са твърде големи за ума и плътта ни; но Бог, който работи върху посветените, върху тяхната воля според неговата цел, ще ги подсили и екипира с неговата милост, така че както Псалмиста, те също да могат да кажат: „ Бог ме препасва със сила... Чрез теб минавам през войски и от Бога мой прескачам аз стена“; и с Павел: „ Мога да правя всички неща чрез Христос, който ме укрепва.“ Z'97-146 R2154:3 (Hymn 261)