25 Август

“Добро е да славословим Господа И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни” Псалм 92:1

Има милиони хора в света, които никога не са чували за чудесния Божи план; затова нашите устни трябва да славят Бога. Ние трябва непрекъснато да си спомняме за Господ във всички моменти на покой, независимо дали сме в леглото или където и да е другаде. Великите и свети закони на Бога намират израз в Него. Ние трябва да мислим за Бог като персонифициране на всичко праведно, любящо, мило, мъдро като характер и принципи. Това трябва да ни стимулира да бъдем като Него. Колкото повече се възхищаваме на неговия характер, толкова повече ще желаем да му подражаваме. Колкото повече виждаме Божиите велики дела в природата и неговите милости към нас, в същата пропорция нашите сърца и устни трябва да го славят. Ако има пророческа мисъл, свързана с този пасаж, то тя е, че всички през Тъмните векове, всички през нощта на този век, които са верни, са го славели и го славят и сега. Всички истински негови люде го славят с радостни устни. Тези, които не го правят, не са от неговия клас. Затова ние трябва да отдаваме слава на нашия Бог. Ние трябва да разсъждаваме повече и повече върху неговата свята воля и пътища и да се стремим да получим комфорт от това. Така все повече ще добием подобие на нашия Отец в небесата. Z'15-312 R5785:5 (Hymn 235)