24 Август

„Защото гневът Му е само за една минута, А благоволението Му е за цял живот; Вечер може да влезе плач да пренощува, А на сутринта иде радост.“- Псалм 30:5

С поглед към това знание за чудесния ден, които идва, нека се запитаме как този ден рефлектира въху нас, които се надяваме на принадлежност към класа на Царството? Как ще живеем? О, ако сме „деца на деня“, казва апостолът, ние трябва да го покажем. Ние сме Божии представители и вестители. Трябва да кажем на хората за светлината, знанието и слава на Бог, които ще дойдат скоро и ще напълнят цялата земя. Ние сме тези, които ще им помогнат да видят контраста между сегашното и победните условия, които ще съществуват, така че всички, които обичат светлината, да могат да се вслушат в Божието Слово и да са готови да станат членове на класа на Царството... Нека си припомняме, че принадлежим към нова диспензация, не към стара и затова трябва да живеем в съответствие с нашето гражданство и отговорности към Принца на Светлината и в опозиция на принца на тъмнината, неговите дела и пътища. Z'13-325 R5339:5 (Hymn 289)