23 Август

“Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.” Галатяни 5:25

Апостолът обяснява, че тези, които са станали последователи на Христос, са разпънали плътта с нейните страсти и желания. Те доброволно са се съгласили, че ще живеят в противоречие с емоциите и желанията на пропадналата плът. Той ни алармира, че ако живеем по Духа, нека и да ходим по Духа! Това е Божият Дух, който е запален в нас и който накрая ще ни усъвършенства. Но ще ни усъвършенства само, ако сме водени от него и вървим в неговите пътища. Иначе не бихме имали място в Царството, независимо какво ни е отредено според Божията наредба. Един от най-опасните грехове на Християнина е суетата. Ако вървим след Духа на нашия Господар, ще означава, че вместо да бъдем напразно суетни, ще бъдем смирени, кротки и податливи на обучение. И само такива ще бъдат евентуално готови за слава, почит и безсмъртие, с които Бог ще дари верните при второто пришествие на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Z'10-302 R4688:4 (Hymn 91)