22 Август

„Да пораснем по всичко в …Христос, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.“ Ефесяни 4:15,16

Апостоловата мисъл е, че докато всяко ново създание се счита за завършен член на Христа, има всички части на своя характер, напълно подплатени с духа на любовта, но в допълнение на това всички нови създания трябва да се зачитат като членове един на друг и на тялото Христово, църквата, и да упражняват един към друг различните усилия на сътрудничество в подчинение на волята на Господа, която е любов, единение, святост, подпомагане, както да избягват раздори и да дават възможност тялото на Христа да се гради в милости, както и в попълване с нови членове. Z'97-295 R2227:5 (Hymn 198)