21 Август

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; Ще се възвиша между народите, Ще се възвиша на земята.“- Псалм 46:10

Тази команда, „Млъкнете“, отговаря на тихия глас, който Илия е чул- и който ние като.

първообрази на Илия чуваме сега от Словото Божие, буквално, че не чрез земна сила или мощ Господ ще установи управлението си, но в идващото време неговият Цар ще управлява от Сион и ще даде присъди на земята, награждавайки праведните и наказвайки тези, които вършат зло и като резултат всички ще достигнат до знание за Господ от най-малкия до най- големия; и знанието за Господ ще изпълни цялата земя, както водите покриват морето; и като по-нататъшен резултат, Духа на Господа ще се излее върху всяка плът, тъй като Господ е обещал това. Z'04-249 R3414:6 (Hymn Appendix R)