20 Август

“Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените.” Исая 61:1

Помазаните не могат да си губят времето в стремеж да пречупят сърцата на хората от света, защото това не е тяхната мисия...Посланието е „да превържат сърцесъкрушените“. Колко много се изисква да се работи по това дело! Бедните духом, със съкрушени и меки сърца, разочаровани от света, обърканите от плътта и Противника, съставляват приблизително една четвърт от света; и който е получил помазване със Светия Дух, трябва да осъзнае тази дадена му сила и да я упражни върху тази група от нуждаещи се- изливайки олиото и виното на божествените обещания, да успокои, зарадва и благослови, да приготви за сънаследници в Царството някои от тази група ,които Господ ще пожелае да приеме. Z'00-55 R2580:2 (Hymn 73)