19 Август

"Ободрете се, всички люде на тая земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите." Агей 2:4

Всички, които имаме сигурност в Господ можем да разчитаме на неговата помощ, зашото той има всички необходими неша, за да постигне целите си. "Господ знае тези, които са негови." И така нека в езика на текста, бъдем силни и работим, защото Бог е с нас; ние сме съработници с Него. Той със сигурност ще постигне великото дело, както е обещал; духовния храм е изграден; но нашите индивидуални благословения в тази връзка, ще са в пропорция с това колко сме силни в Господ и изпълнени с вяра и стремеж, като негови съработници. Z'99-221 R2521:4 (Hymn 210)