18 Август

"И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си." 2 Петър 3:17

Всички, които учат другите на божествения план са изложени на особени изкушения, така че честта за служение на Господа от неговите люде изисква съответно голяма пропорция от милостите на Светия Дух, както и знание. Тенденцията за знание, посочена от апостола, не трябва да води до превзетост, суета и измама и да се превръща в изкушение за Противника, който се стреми да привлече последователи.(Деяния 20:30) Този, който ще бъде инструктор, говорител на Господа, трябва да култивира всички милости на Светия Дух, включително смирение; така че комбинирани (любов) със знание, да изграждат самия него и другите, които той обучава. " Знанието (само) възгордява, но любовта изгражда." Z'97-277 R2219:5 (Hymn 200)