17 Август

"Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност. " 1 Йоан 3:18

Това е личен проблем. Всеки един от нас е под изпитание. Ако не сега, то рано или късно, без съмнение желанието да се жертват интересите заради братята ще докаже кой е лоялен, верен към завета или напротив- неверен. Нека насочим предмета на любовта към братята и отдаване живота си за тях като предмет на лично изучаване и практическо прилагане в нашите сърца, умове, мисли, думи, действия. И нека се молим един за друг, както и да се стимулираме по този въпрос, старайеки се да се изпълваме с Духа на нашия Господ. Z'16-261 R5948:5 (Hymn 166)