16 Август

" Молете се за мира в Йерусалим"- Псалм 122:6

Тези думи са истински за по-висшия Йерусалим и за неговите деца на мира, както и за земния Йерусалим. Тези, които се молят за Господната кауза и искат да Му служат,съответно са благословени. Тези, които са безразлични към добруването на Сион и на Господната кауза сега се намират на хлъзгаво място и са в голяма опасност да изпаднат... Ние сме смирени като си припомняме нашите нужди и се укрепваме като си спомним, че Господ иска да излее благословии към нас, които ще са достатъчни за нас като отговор на нашите молитви. Тези молитви и божествената сила, която е прикрепена към всяка от тях, са като опора за нашите сърца срещу множеството сатанински атаки, които ни обсибват, поради нашата лоялност към Господ и неговото Слово. Z'00-47 R2576:2 (Hymn 18)