15 Август

" Истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му." Йоан 4:23

Поклонението с Дух и истина не означава просто молитва , слава, молба и благодарност. То е много по- дълбоко от всички горепосочени и се намира в привързаност на сърцето и все пак означава не "делото по поклонението" , а живот на поклонение- живот, чрез рождението на Духа и знанието на божествения план, индивидуалното така става едно с Бог и така в унисон със закона на Бога и чертите на Неговия план, така че буквално даже с яденето и пиенето да изпълняваме Божията воля. Това е поклонение в Дух и истина. То ще намери своето изпълнение в пречупено коляно, в почитително поведение в достигане на Бога чрез лична молитва, във фамилна молитва или в компанията на дома на вярата и ще намери своето приложение също в думи и дела на живота. Плененото сърце би търсило да донесе всеки талант на тялото в пълно отдаване на волята на Бог и Христа. Всичко това е, което Бог търси в поклонението; и със сигурност тези, които са с пленени от Господа сърца и които му служат в Дух и истина и желаят неговата воля да бъде изпълнена в сърцата им, в думите и в поведението им, са в пълен смисъл поклонници, които Господ търси, " малкото стадо", верните от "кралското войнство". Z'96-287 R2071:6 (Hymn 202)