14 Август

"Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха." Матей 4:11

Отказът на нашия Господ да изпълни своята мисия по друг начин, но само по пътя на Отца- пътя на саможертвата, стръмния път- е наистина голяма победа. Противникът го оставил, не намирайки нищо против него или пък някакво дело, което да го възпира, а изцяло лоялен към всяка Дума и всеки Дих на Йехова. И така, изпитанието приключило, светите ангели дошли да му слугуват- без съмнение снабдявайки го с храна и вода, които той отказал да си даде, използвайки божествената сила. Така трябва и ние, Господните последователи, да разпознаваме нашите изпитания: с победата идват благословиите от Господа, дружба с Духа, освежаване на сърцето, осъзнаване на божествената милост, която ни прави по- силни за следващото изпитание. Z'00-32 R2568:4 (Hymn 65)