12 Август

"И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос." Римляни 5:1

Този стих не е валиден за никой, който не е дошъл до точката на посвещение и одобрение и който едва е наближил двора. Макар че те също имат доза мир в пропорция с техния прогрес. Определена мярка на мир и радост идва от намирането на обратния път към Бога чрез усилие да се отклони греха и да се приближим обратно към Него; но мирът на църквата, който е споменат от апостола в този текст, може да е валиден само за тези, които идват в условията на сина на Бога. Бог не е в мир с никой друг. Z'16-281 R5960:1 (Hymn 182)