11 Август

"Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице." Псалм 89:15

Нашият Господ в този символ ни показва фактът, че неговото послание на милост в края на Евангелския век е различно от общовъзприетото послание, грешно интерпретирано за Добра вест, което всъщност правилно трябва да се нарече "нова песен", макар че всъщност е старата песен на Мойсей -посланието за благословение, първообразно дадено в писанията на Мойсей и във всички церемонии на Закона;... и свидетелствата на всички апостоли във връзка с Агнеца на Бога и великото дело, което трябва той да постигне в отнемане "герховете на света". Това е почти същата песен, която сега е изпята от тези, които Бог е благословил със знание за истината; това е "радостна песен", която само благословените знаят или могат да пеят... Нашият текст показва, че за да бъдем от хората, които знаят тази радостна песен, е необходимо да вървим в светлината на Господното лице. Или, ако перифразираме, всички, които вървят в светлината на Божието лице, ще бъдат неговите благословени люде и ще знаят радостната песен. Z'00-37 R2569:6 (Hymn 315)