10 Август

"Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. " 1Солунци 5:4

Нашето сегашно отношение, мили братя, трябва да е с голяма благодарност към Бог, с голямо оценяване красотата на истината, с която ни е дал привилегията да я видим и да се идентифицираме с нея, като имаме нарастващ стремеж в подпомагането да я предадем като знание и на другите. Междувременно, нашите очи на разбирането трябва да различават ясно голямата Битка на Великия Ден на Всемогъщия Бог сега в прогрес; и нашата вяра, ръководеща вътрешния ни взор чрез Словото, трябва да ни позволи да видим победния резултат- Царството на Мессия.

По- нататък ние не трябва да сме обвързани да знаем колко дълго ще продължи работата по жътвата- това е задължение на нашия велик Капитан, който чрез божественото назначение е в сила да разрешава случая и е твърде мъдър, за да греши, като ни е обещал, че всички наши изпитания ще работят заедно за добро, ако го обичаме и сме избрани, според неговата цел и се стремим да осигурим нашето призоваване. Z'16-265 R5951:4 (Hymn 289)