9 Август

"Помнете Лотовата жена." Лука 17:32

Ние вярваме, че има някои, които се нуждаят да им се напомни за този първообраз на образния инцидент, посочен от Господ. Голям брой са обречени да симпатизират и да се сприятеляват с такива, които са попаднали под божественото осъждане. На нас ни е казано от Св.Юда, че унищожението на Содом " е поставено за пример" или прототип. Тези, които мислят, че трябва да бъдат по-щедри и по- дългострадащи от Господ, правят от себе си опоненти, които вместо да бъдат изучаващи принципите на праведността, се опитват да бъдат съдници или учители на Йехова. Правилната нагласа на сърцето приема Божиите решения, не само като по-мъдри от нашите, но и като по- справедливи. Съответно, когато видим, че някой, който се е радвал на светлината на сегашната истина, я оставя и изпада във външната тъмнина, ние трябва да направим извод, че за да допусне такова отпадане, то трябва в него да е имало " зло сърце на невярващ и отклонител от живия Бог". Z'16-261 R5948:3 (Hymn 161)