8 Август

"Всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него." 1 Йоан 5:1

Всеки, който люби Отца, трябва да обича също и Сина, който е образа на Отца и който ни е представил в плът превъзходния характер на Отца. Както Сина обичал Отца, молил се на Отца и чувствал, че трябва да участва в работите Му и накрая умрял за постигане волята на Отца- делото, заради което Той го бил изпратил- така и ние трябва да сме пропити с Духа на нашия Спасител и Глава. Ние като негови членове трябва да имаме същото благоговение към Отца и към неговата воля, както е уточнено тук. Нацията Израел не могла да обича Господ с цялото си сърце и душа, с цялата си мощ; този призив трябва да бъде разбран индивидуално. Така и църквата, духовния Израел не е призована да обича Господ със сърце, душа, същество, сила, но индивидите, които обичат Господ и които търсят да го задоволят, да му служат, да дадат живота си в подчинение на неговата воля и в изпълнение на божествената цел, са призовани да вършат това. Z'07-264 R4052:2 (Hymn 240)