7 Август

“Вие сте виделината на света.” Матей 5:14

За да имаме светия Дух в голямо измерение, трябва да бъдем близо до Господ, защото ако сме далече от него, светлината също ще избяга. Ако пренебрегваме привилегията на молитвата или на изучаване на Писанията, или на връзката с Господ, като не мислим за него, осветлението от Духа ще стане слабо. От друга страна, ще става по- силно, в пропорция с нашето осъзнаване на недостатъците ни и със степента на посвещение на Господ. Това ние изразяваме със стремежа си да изучаваме неговата воля, изразена в Слово Му и приложена в нашия живот. Това, без съмнение, изобразява олиото, с което поддържаме нашата светлина да гори ярко. Z'12-343 R5129:3 (Hymn 230)