5 Август

"Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме счете за верен." 1 Тимотей 1:12

А, да, какво благословено удовлетворение е да знаем, че докато Господ вижда сяка наша дума и дело, е готов да ни счита за нещо различно- въпреки нашите думи и дела- за нещо по- добро! Нашите думи не винаги представят в пълния смисъл нашите сърца; нашето поведение не винаги е според стандарта: след изказаните думи и след извършените дела, може би според най- доброто от нашите възможности, ние осъзнаваме, че те са недостатъчни за славата на Бога и също недостатъчни за нашите собствени идеали, стремежи и усилия. Колко успокояващо за нас тогава е да знаем, че нашето несъвършенство е прието от Бог чрез Исус; така че Господ зачита нашите намерения, според волята ни. Да се свети името му! Ние не бихме имали надежда да покрием никой стандарт на съвършенство, който Той би одобрил, ако не е неговата милостива наредба, от която нашите несъвършенства да се покриват от съвършенството на Спасителя и неговата жертва; и нашите дела да се приемат според намеренията и желанията на сърцата ни. Z'02-133 R3002:1 (Hymn 125)