4 Август

"И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата." Ефесяни 1:22

Скъпи и обични, времето е кратко, голямата награда, която търсим, е близо, "знакът" или стандартът за характера, който трябва да имаме е ясно поставен пред нас и Писанията са осветени с илюстрации за нещата, на които пълно посветените на Господ трябва да отговарят, като ни е показано, че това означава смърт към себе си. Не трябва ли всеки да види, че чрез милостта на Бог всяка друга глава и власт са абсолютно отсечени и сложени настрана и както апостолът го изразява: "За мен да живея значи Христос". Като членове на тялото на Христос не трябва ли да се ръководим от неговата воля, която е определено показана в неговото Слово, провидение и пример? Това е друг пример за пълно изграждане на характера по подобие на Бога. Не беше ли отдал той своята воля, своето ръководство на волята на Отца? Той го направи и неговото пълно посвещение беше възнаградено от Отца, така че имаме уверение, че нашето пълно посвещение ( и нищо повече от това) ще бъде напълно възнаградено от нашия Господ и Глава в царството. Z'01-229 R2846:1 (Hymn 326)