3 Август

"Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост." Йеремия 31:3

Целият свят търси щастието. Малцината, които наистина са намерили Исус и които са направили пълно посвещение на сърцата си към него и на които е дадена водата на живота- тези малцина са намерили щастието, което света търси напразно в други посоки. Те са намерили задоволство в сърцето, което е готово да посрещне изпитанията, мъките, трудности и разочарования от една страна и победа в осъзнаването, че тези изпитания изработват предимство, като им доказват, че постепенно те се подготвят за по- велика слава. Z'05-31 R3496:4 (Hymn 129)