2 Август

"Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; аз още ще Го славословя: Той е помощ на лицето ми и Бог мой." Псалм 42:11

Дали някой от верните, когато е в страдание заради Христа, все пак няма мир? Това е поради липсата на вяра, основана на обещанията- надхвърлящи очакванията скъпоценни обещания, направени за тези, които са взели своя кръст и следват неговите стъпки - страдащи с него... Но ако имаш мир без страдания и всички хора говорят добре за теб, внимавай! Това е мирът на спящия, в който той е завършен и с корона, но когато се събуди намира себе си празен- спокойствието на мъртвото затишие на океана. Z'82-May, p.2 R347:6 (Hymn 106)