1 Август

“Ако служи някой на Мене, Мене нека последва.” Йоан 12:26

Сега е времето на установяване на истинското Царство- то е съвсем близо. Сега е времето на събиране на избраните от всеки ъгъл, всяка област на фигуративния Вавилон, в който Божиите хора са в капана на Сатана; сега е време за затвърждаване на свободите, с които Христос ни направи свободни; сега е време, в което Господните люде трябва да разпознаят него като техен единствен Цар и Директор; сега е времето, когато чуват думите,“ Оставете се от човека, в чиито ноздри е лъх; Защото за какво може да се разчита на него?” (Исая 2:22) Сега е времето, в което Божиите хора осъзнават, че Господ е изцяло компетентен да ръководи собствената си работа по начин, напълно задоволяващ го и най- напредничав за тези, които са изцяло негови; сега е време да погледнем към Господ и да видим какви агенти, какъв канал на истината, какви служители на духовния Израел е осигурил или осигурява. Когато осъзнаем ситуацията, ще видим, че всички тези признати папи, кардинали, проповедници, доктори по богословие и т.н. са в противовес, в антагонизъм с божествения ред; но това не би възпрепятствало или не ще бъде разрешено да възпрепятства постигането на Божието дело в събирането на истинските израелтяни, избраните, ценните, Божиите скъпоценности, от номиналния Израел. Тази Божия работа върви постепенно, независимо какво хората като цяло биха правили. Z'03-203 R3217:3 (Hymn 312)