31 Юли

Твоите светии ще Те благославят;Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество, За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство. Псалм 145:10-12

Пророкът споделя, че всички светии ще имат привилегията да обявяват Царството и така да славят Божието име; и това изглежда, че се сбъдва буквално днес, тъй като Господ доставя до вниманието на неговите светии ( неговите посветени люде по цялата земя) истината до степен, че да имат светлината в техния път, като им разкрива победния Си характер чрез знание за Неговия велик план на вековете. И повече- изглежда, че Господ поставя във всеки един от светиите сила, за да славят името му и да говорят за истината на другите. Някои Той е дарил с талант да говорят и да имат възможност за изказване на Неговата слава по този начин; на други е дал талант за частни разговори, така че да разкажат за Неговото Царство, за Неговото славно величие и да запознаят с Неговия план тези, които имат уши да чуят. На други е дал привилегията да известяват Неговото послание чрез циркулиране на писмени материали; а на някои изглежда е дал възможности за използване на всички тези различни методи за изпълнение на песента на Мойсей и на Агнето. А ние трябва да сме сигурни, че никой не може да бъде в компанията на Божиите светии и да знае за неговите добрини, чест и величие, и да не иска да каже за добрите вести на велика радост на тези, които имат уши да чуят; и тези, които са най-искрени, най-ревностни в прокламирането на посланието, са сигурни, че имат най-много благословии в техните сърца и в техните изпитания, като растат най-много в милост, в знание и любов. Z'00-313 R2714:6 (Hymn 118)