30 Юли

"Кой е Бог като Тебе, ...Не държи гнева Си винаги, Защото Му е угодно да показва милост." Михей 7:18

Езическите богове са винаги отмъстителни. Самият Бог от Билибята дава указание, че е Бог на любовта, " чиято милост съществува завинаги", както Псалмистът повтаря отново и отново. О, колко погрешно е представен на света нашия Бог на справедливостта, любовта и силата,а също и на църквата като Бог, желаещ вечно мъчение за голяма част от неговите създания; защото ако са такива провизиите за тях и той знае краят от началото, то със сигурност се доказва, че той ще се радва и ще възнамерява мъчение. Но когато нашите очи се отворят за правилното интерпретиране на Божието Слово, неговият характер става велик пред нас и виждаме неговата любов и всеотдайност! Както апостолът декларира, божествената любов ни кара да бъдем верни и послушни! Z'11-378 R4892:3 (Hymn 296)