29 Юли

В молитва постоянни. Римляни 12:12

Молитвата, общението с Бог, е абсолютна необходимост за нашето духовно добруване; и също благодарност и привилегия за общение с най-висшия наш Спасител; или пък липсата на благодарност, ако е такъв случая, и проява ясно на студенина във връзка с Божиите дела. Хората могат да бъдат ревностни в служене на техни схеми или планове, или в човешки схеми и теории, като да имат малко желание за молитва, но тези, които служат на Господ и истината с горещи и ревностни сърца, ще осъзнаят собственото си несъвършенство и тяхната неспособност за божествена служба, така че да пожелаят и да търсят постоянно Господното ръководство и посока във връзка със службата, която му дължат. Z'97-265 R2213:6 (Hymn 239)