28 Юли

Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Йоан 6:63

Нашият текст показва, че колкото и тъмни и параболични да са ученията на нашия Господ, праведните ги разбират, неговото послание ни помага духовно и е даващо живот на тези, които могат и го разбират. Това е качеството на Господното послание, което прави различно религията от Библията от останалите езически религии. То е послание за живот,а също и за святост. То е послание за прошка, но също и за осъждане. То е послание на любов, както и послание за справедливост. Неговите чудесни слова на живот - те са мили, красиви, силни! Ние можем да ги четем година след година и да виждаме повече и повече светлина в тях, по-силно значение и в пропорция, ние израстваме повече в милост, в знание и в Духа на нашия Господар. Z'10-219 R4644:6 (Hymn 49)