27 Юли

Пейте Господу, благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление. Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела. Псалм 96:2,3

Всички, които са от истината, чуват я, обикват я и дават свидетелства за нея. Но и с нас, както и с нашия Господ,светът не ни познава.Не ни познава, защото не позна и Него. Светът, особено религиозният свят на Християнството, е склонен да ни разпъва на кръст, както разпна и Него, но просто ние живеем в по-цивилизовани времена и книжниците и фарисеите, както и докторите на закона, очевидно по-трудно могат да подбудят хората да унищожат живота ни. Но с Божията помощ, ние ще продължим да даваме свидетелство за истината, докато дойде тъмната нощ, "когато никой не може да работи", нашият живот ще бъде пощаден до тогава. Z'16-151 R5898:6 (Hymn Appendix H)