25 Юли

"Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки." 1 Петър 2:21

Нашият текст е подходящ и винаги трябва да го помним, не само когато имаме силни изпитания, но и при леки, когато имената ни са споменавани като лоши, когато хората " ще се отделят от тяхната компания", когато правят всички видове погрешни интерпретации срещу нас, поради нашата вярност към Господ и неговото Слово и принципите на праведността. Тогава нека си спомним този текст и се уверим, че сърцата ни са в хармония с него и с другите заключения на Господното Слово, като всички тези изпитания на опозицията на Господ са за наша най-добра поука, като изработват далече по-велика тежест на славата. Всички, които ще бъдат в Царството от небесната класа минават през подобни изпитания за развиване на характера и тестване. Z'05-254 R3617:4 (Hymn 299)