23 Юли

"Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него. " Наум 1:7

Докато оценяваме с благодарност тази специална любов и грижа за нас като негови люде, в комфорт и окуражение, имаме защита от нашия Небесен Отец посред световните големи мъки, но ще бъдем далече от Неговия Дух, ако предадем въпроса на нашето самодоволство, като забравим неговата любов към целия свят, който е зад облаците на справедливото възмущение срещу греховете си, като мъдростта ще погуби в прах всякакъв уклон към идоли и гордост... Защото Бог възлюби толкова света, че даде единородния си Син..., Той обича света все още и това е любовта, която владее жезъла за неговото поправяне. Така той също би имал своите хора, независимо от присъдите си, и докато те се радват в светлината на неговата милост, ... би им дал дял в Светия Дух към света; и докато неговата справедливост се изсипва тежко върху света, Той ще го насочи към тревогите и към единствения лек за тях. Z'95-72 R1787:3 (Hymn 171)