22 Юли

" Вяра без дела е безплодна." Яков 2:20

Себеизследването в тази посока е много належащо. Ако сме чули, видели, вкусили от Божията милост и сме се радвали в нея, но ако нямаме желание да служим на нашия милостив Отец и да помагаме на другите да получат и се радват на същите благословии, означава, че нашата духовна виталност е много слаба и опастност ни дебне. Но ако напротив, намерим себе си горящи от пламъка на Божията любов и с преклонение към неговия велик план на спасение, се отдадем на желанието да кажем добрите неща на другите, за да ги благословим, укрепим, подсилим и да ги направим участници в божествената вяра, това би ни окуражило. Ние трябва да отбележим също, че Исус специално обича и подпомага повече тези, които са по-ревностни, по-упорити и енергични от апостолите, Петър, Яков, Йоан и Павел. Z'09-121 R4377:6 (Hymn 210)