21 Юли

"Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене." Йоан 15:4

Нашият Господ ни дава уверение, че растежа на плодовете не зависи изцяло от нас, а че като обитаваме в него като плодоносни клони, качеството и количеството на плодовете ще се подобри, ако имаме правилни идеали наум и искрено търсим да ги осъществим. Затова Той казва, "Ако пребъдвате в мен и в моите думи, каквото поискате, ще ви се даде." Мисълта тук е, че желанието и искането, отправено към трона на небесна слава на Отца, без съмнение ще донесе повече плодове от лозата, Святия Дух и ще се даде възможност да се развиват плодовете на Духа. Ще отбележим, че нищо тук не предполага развиване на земни добри неща. Всички тези неща се оставят изцяло на Божията мъдрост и провидение, а неговите люде, истинските клони на Лозата, желаят да търсят Светия Дух, който Отца е готов да им даде много повече, отколкото земните родители биха дали подаръци на децата си. Z'99-111 R2466:2 (Hymn 91)