20 Юли

"Но с помощта, която получих от Бога, стоя до тоя ден." Деяния 26:22

Като цитира спасението на живота си, апостолът не дава кредит на Лисий, командир на гарнизона в Йерусалим, но декларира, че е получил помощ от Бога, на когото се дължи времето до неговото проговаряне...Това е добра поука за всички Божии люде. Колко от нас са склонни да дадат кредит на "добър късмет" или " шанс" или човешка способност, като пренебрегват факта, че Господните светии са специален обект на негова грижа и че Божии ангел ги охранява и ги избавя. Z'03-158 R3197:3 (Hymn 61)