19 Юли

"Бог, който ни и направи способни като служители на един нов завет." 2 Коринтяни 3:5,6

Нашата позиция е представители на Бог, които обясняват на хората Неговата милост и провизията на Новия Завет, чрез които те биха били благословени и възстановени, ако пожелаят. Много от тях, получават нашето послание с радост, обръщат се от греха да следват нашия Господ и биха били поканени да станат членове на тялото Христово, тялото на Мессия, на Посредника, на великия Пророк, на великия Свещеник, тялото на великия Цар през хилядолетния век. Така сме и ние, служители на Новия завет, в който полагаме живота си и интересите си в негова служба, макар че все още не е завет, а само обещание. Ние не само полагаме живота си, но търсим да помагаме на съчленовете на тялото на Осветения, под увещанието, че тези по-добри жертви скоро ще свършат и тяхното приложение ще бъде превърнато от нашата победна Глава, в слава с Него. Z'09-51 R4332:2 (Hymn 148)