18 Юли

"Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят." Лука 11:28

Важно е, че ние трябва да чуем Божието Слово, че изследваме Писанията, че ги спазваме, така че да дадем отговор на този, който пита за причината за надежда, която имаме и че се нуждаем от това повече от всичко друго. Ние трябва да спазваме Словото, да го упражняваме съобразно степента на нашите възможности. Наистина, ние не можем да достигнем желаната съвършеност, защото Господния закон е перфектен, но ние можем да имаме съвършена настройка на сърцето и нищо друго, освен това, не би било прието от Бога. Ние можем да му покажем, а също до известна степен и на другите, как в живота си правим усилия в посока към праведноста и към всички други милости на Светия Дух. Ако имаме пълно знание и стремеж, но нямаме духа на послушание, това е ясен знак за липса на духа на любовта и доказва, че сме недостойни за божествената милост и благословии, които са обещани на тези, които правилно разчитат съобщението отгоре. Z'05-366 R3678:4 (Hymn 267)