17 Юли

"Донесете всичките десетъци във влагалището ....И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас..." Малахия 3:10

Подобава на нас, скъпи приятели, да погледнем и отбележим до каква степен трябва да сме верни на нашия завет на жертвата и да помним, че това не е жертва за ден или година, а е "до смъртта". Още малко и изпитанията ще приключат, но докато премине това "още малко,ние сме във времето на изпитания и се доказваме дали сме достойни или не за победната заслуга, която търсим, за голямото благословение, за сънаследството. Ако го оценяваме, нека търсим Господния път, нека виждаме до каква степен има други неща в нашия живот, които можем да ги отдадем на Господ и които Той би приел, не само поради стойността на делата или жертвата, но поради заслугата на Христа. Нека преценим дали дните и часовете са прекарани в маниер на отдаване; нека преценим дали дните и часовете не са прекарани в егоистичен маниер или пропиляни за другите, без да е необходимо, както е отбелязано в божественото Слово. Нека видим до каква степен ние упражняваме нашата клетва към Господа; нека видим какво време или влияние на пари използваме в божествената служба и в каква пропорция, на фона на всичко останало. Z'05-380 R3685:5 (Hymn 177)