16 Юли

"Утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. " Деяния 14:22

Думата "изпитание" произхожда от Латинската дума "трибулум"- въртящ се вал или машина за вършитба, която се използвала в стари времена за чистене на пшеницата, за отстраняване на външната твърда част или на люспите.Колко е подходящо това сравнение, когато се прилага за посветените на Господа люде, които са символизирани в Писанията с жито. Нашата нова природа е зародиша, истинското зърно; макар че тази скъпоценна или качествена част е обвита с твърдата част на земните условия. И за да бъде подготвено зърното по правилен начин за "събирането в житницата" и за да бъде полезно, необходимо е всяко зърно да премине през скърби, чрез които се отделят тези качества, които ако не се направи това сега, се оказва, че новото създание не пасват за бъдещата служба, за която е призовано от Бога. В пропорция, ако можем да осъзнаем собствените си недостатъци, а също и Божията цел за нас, ние ще можем търпеливо да понесем, а дори и с известна доза радост, всички изпитания които нашия Господар ще счете за най-добре да ни сполетят. " Ние също побеждаваме и в скърбите". Z'97-265 R2213:5 (Hymn 67)