15 Юли

"Чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете." Деяния 13:38

Апостолът няма в предвид нещо, извършено от нашия Господ като Арахангел в предишното му състояние, преди да "бъде плът", нито има в предвид работа, свършена в неговото ново, високо издигнато състояние, като "седящ на трона с Отца" и участник в н божествената природа; но той тук има в предвид работата, свършена от " Човека Исус Христос, който отдаде себе си жертва за всички." Апостолът обаче отново подчертава факта, че " както смъртта дойде чрез човек, така и дойде възкресението от смъртта". Да, това е центърът на Евангелското провъзгласяване, че неуспехът на първия съвършен човек е изцяло компенсиран от жертвата на Човека Исус Христос и затова е било необходимо нашият Господ да остави славата, която е имал с Отца преди съществуването на света, и да стане беден ( в смисъл, да вземе нашата по-ниска природа, но без нейните недостатъци, защото той е "свят, невредим и напълно отделен от грешниците"); и добивайки със своята човешка природа цена откуп, съответна цена на живот, загубен чрез бащата Адам за себе си и от там- и за цялата човешка раса. Това е основата, на която се предлага милост в Писнията. И сега, този, който е посредника на Отца в работата по откупа, ще бъде също и негов посредник в работата по "благославянето" на всички изкупени с пълна възможност да се върнат към божествената благосклонност- първата стъпка на която е прошка на греховете. Z'97-138 R2150:1 (Hymn 68)