14 Юли

"Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна." Йоан 16:24

В култивиране на духа на възхвала, благодарност и любяща признателност на всичко, показано с доброта от Бог, е тайната на Християнина за щастлив живот. И във връзка с култивирането на такъв дух е необходимо непрекънсато да имаме в предвид неговите дела, милости и благост; така че в нашите молитви ние често му казваме как си спомняме за неговата добрина, как всяко прясно доказателство на неговата любов и грижа правят вярата да има по-дълбоки корени и осъзнаваме по-дълбоко неговотo присъствие и грижа; и как с такива преживявания нашата любов и радост са все по-големи и по-големи. Ние го обичаме, защото Той първи ни обикна; и всеки път, когато виждаме нов знак на неговата любов, нашата любов, ако имаме истински признателни сърца, нараства все повече и повече и ни прави да сме щастливи в Бог, в чието присъствие е пълна радостта. Затова нашият Господ ни окуражава да идваме често към Бог с молитва с искания за неговата милост, казвайки: "Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви да бъде пълна." Z'96-211 R2031:5 (Hymn 115)