13 Юли

"Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брата си." Матей 18:35

Да се прости от все сърце е състояние, което винаги трябва да се достига: ние никога не трябва да приютяваме други чувства освен на прошка и добра воля към всички, без значение колко дълбоко те са ни наранили: и ако е така, ние ще бързаме и копнеем да им изразим нашата прошка външно. Макар че ние не търсим да принудим разкаялият се към най- бързо становище, но желаем бащата на блудния син да види идващото разкаяние и отношение на прокорство, което ще докосне сърцата ни и ще бързаме и ние да го посрещнем, да му простим и да сложим дрехата на приятелството и братството. Z'98-126 R2296:4 (Hymn 183)