12 Юли

" А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име." Йоан 20:31

Единствената вяра, която издържа теста и ни прави победители над духа на света, плътта и Противника, е вярата, поставена пред нас в Евангелието, в което Исус като Мессия е централната фигура. Това е надеждата на света, надеждата, че Христос като е изкупил света със скъпоценната си кръв, ще възнагради всяка твар, в определеното време, с възможност за благословение за вечен живот, всеки, който дойде към Него със знание и послушание, а непослушните ще бъдат унищожени с втората смърт. По- нататъшната част на тази надежда, на която Исус, Мессията, е център, е, че тези, които сега са призовани към послушание с вяра, ще бъдат сънаследници с Господаря във великото царство, което ще благослови света. Не е чудно, че апостолът казал за месианската надежда, за надеждата за царството,"Този, който има тази надежда, пречиства себе си, макар и да е чист." Z'05-188 R3580:5 (Hymn 215)