11 Юли

„Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина, И богатства скрити в скривалища“ Исая 45:3

Ние трябва да дойдем към Христос, като членове на неговото тяло, истинската църква, чрез жертва, преди да имаме дори възможността да търсим тези скрити съкровища или в намирането на някое от тях. И после, като напредваме вярно в нашата жертвена служба като свещеници, вървейки в стъпките на великия Висш Свещеник, ние намираме все повече и повече от тези „богатства на милостта”, ден след ден и година след година, като прогресираме... Апостолът декларира, че тези богатства на мъдрост и милост - знание на божествено-добрите неща, които са запазени за нас и отношението ни с Бог , ни позволяват да имаме участие и да се радваме на тези неизброими благословии- като всички са скрити в Христос, „ в който са скрити всички богатства на мъдрост и знание.“ Z'01-55 R2762:4 (Hymn 221)