10 Юли

“Спокойно ще легна и ще спя, Защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност.” Псалм 4:8

Ние сме поканени да положим всички грижи върху Господа, знаейки че Той се грижи за нас. И ние имаме окуражителното уверение, че в днешните страдания, ще получим короната на славата, която не ще повехне, в непоколебима трезвост и смирение ние изработваме нашето спасение със страх и трепет, като сме изкупени със скъпоценната кръв на Христос и чрез вяра сме спечелили привилегията за това изработване. И сме утешени в страданията с благословеното уверение, че докато Бог устоява на гордите и те също устояват на него, дава милост на смирените. Z'88-Aug., p.2 R1054:1 (Hymn 65)