9 Юли

“Няма да дам сън на очите си, Или дрямка на клепачите си, Докато не намеря място за Господа” Псалм 132:4,5

Както в сърцето си Давид е построил храм, така естествено идва желанието на Божиите хора в сегашно време да установят нещата за Господа и Неговото Царство... Сега е време за събиране на различни елементи: злато, сребро, скъпоценни камъни и т.н., които ще изградят Божия храм. Сега е време, не само за изкопаване на камъните, но и за тяхното нагласяне в различни позиции в храма на Бога. Сега, както предполагат Писанията, ние сме живи камъни, които се вграждат заедно за обитаване на Бога чрез Духа. R4261:3 (Hymn 332)