8 Юли

"Тия последните иждивиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата." Матей 20:12

Който е роден от Духа и е способен да оцени наградата на висшето призвание на Евангелския век и да учавства в състезанието, трябва да знае, че е призован с единственото повикване, направено до сега: и ако доброволно ще пожертва всичко свое, той би бил сигурен в наградата като никой друг, който се състезава в същото съревнование. Такова разпореждане е доказателство за навременно отдаване и възприемане и затова и рождение от Духа. Затова с чест дерзай, скъпи съработнико, независимо дали си влезнал в жътвеното поле скоро или отдавна; ние служим на един Господ с една вяра; и също с едно кръщение в Неговата смърт; и затова Той ни е запазил короната на живота. Z'88-June, p.8 R1046:5 (Hymn 263)