7 Юли

"От там се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си... и там издигна олтар на Господа и призова Господното име. " Битие 12:8

Без съмнение, Авраам е отделил своите хора в планинската част, близо до Бетел от неморалното влияние на жителите на Ханаан. Тук той е установил дома си, тук е поставил олтар и се молил на Бог. Не трябва ли така главата на всяко семейство внимателно да следи за интересите му, така че тези интереси да са на първо място, където и да е? Трябва да се разбере колко жизненоважно е да имаме олтар на Господ в къщи, където молитвения аромат да се възнесе към Отца чрез заслугата на Спасителя. Z'07-42 R3936:3 (Hymn 153)